Komu przypadnie mieszkanie po rozwodzie?

 

Sprawy związane z podziałem majątku nie są łatwe, dlatego lepiej znaleźć stronę internetową jakiejś kancelarii ( sprawdź ) i zaufać specjalistom. Adwokat od rozwodów przyznaje, że w miastach dużych, jak np. Lublin, czy Elbląg, wielokrotnie miał do czynienia ze sprawami, w których małżonkowie po rozwodzie dalej mieszkali pod jednym dachem. Jeżeli w dniu orzeczenia rozwodu małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd zobowiązany jest ustalić, kto po rozwodzie zajmie nieruchomość. Sąd może odstąpić od wydania orzeczenia w tej sprawie jedynie na wniosek obojga małżonków lub gdy w dniu orzeczenia o rozwodzie, małżonkowie nie zajmują już wspólnego lokalu.

 

Adwokat od rozwodów wyjaśnia, że orzeczeniem o sposobie korzystania z mieszkania może być:

 

  1. Adwokat od rozwodów, pomoże nam przebrnąć nam przez ten trudny okres.

    Określenie polegające na przyznaniu obojgu małżonkom określonej części mieszkania do własnego użytku, jest to dość często stosowane orzeczenie w Warszawie czy Lublinie,

  2. Na wspólny wniosek małżonków – podziale prawa do lokalu po rozwodzie,

  3. Przyznanie mieszkania jednemu z nich, jeśli drugi małżonek wyraża zgodę opuszczenie mieszkania,

  4. Gdy małżonek swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać opuszczenie i eksmisję mieszkania przez małżonka, co dość często zdarza się w Lublinie.

 

Adwokat od rozwodów, pomoże nam przebrnąć nam przez ten trudny okres i zminimalizować czas oraz koszty związane z podziałem majątku, szczególnie wówczas, gdy nie możemy dojść do porozumienia ze współmałżonkiem.